17
Mayıs 2018
Çocuğun Okul Başarısını Artırma Yolları

Her çocuğun zekâsı ve yetenekleri farklıdır. Çocuklarını, sürekli yaşıtları ile mukayese eden ailelerin çocuklarında; stres ve başarısızlık kaçınılmazdır. Bu şekildeki hırslar çocukların geleceği için büyük zararları beraberinde...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2018
Aile İçi Şiddeti ve Çocuk Üzerine Etkileri

Aile içinde babanın anne ve çocuklara uyguladığı şiddet ve psikolojik baskı ile çocukların psikolojik gelişimleri arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Çocuklar aile içindeki şiddetten psikolojik olarak dolaylı etkilendikleri gibi...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2018
Çocukların Gözünde Savaş

Çocuklar parklarda oynamayı sever,savaş alanlarında değil. Savaşlar acıyla birlikte,yaşayanlar için psikolojik bir çöküş gerçekleştrir. Bu psikolojik çöküntüler büyük,küçük ayırmaz ve genelde çocuklar bundan daha çok etkilenir....

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2018
Türkiye Basın Tarihi-Osmanlı'dan Cumhuriyete

Basın kelimesi medyadan daha eski bir kavramdır.Basın kelimesini bütün kitle araçları için kullanılabilir.Ama kitle araçlarının son dönemlerde geliştiğini kabul edereksek basının ilk dönemlerinden bahsetteceğimiz zaman bir kitle aracı...

MAKALEYİ OKU