12
Mayıs 2018
KOBİ’ler ve Girişimciler Teşviklerden Nasıl Faydalanır ?

KOBİ'lerin halihazırdaki işlerini büyütmek, Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmek, yeni pazarlara açılmak gibi bir dizi sorunlarının çözümünün önündeki en büyük engelin finansman problemlerinden kaynaklandığı, aynı zamanda...

MAKALEYİ OKU