Leasing Nedir

Firmalar, rekabetin çok kuvvetli olduğu piyasalarda rakiplerinin gerisinde kalmamak için, hızla gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmak zorundadırlar. Bunun için yeni makineler almak gereği ortaya çıkabilmektedir. Oysa her teknoloji değişiminde veya yeni bir model çıktığında tekrar ekipman satın almak Firmalar için çok maliyetli olmaktadır. İşte tam bu noktada Finansal Kiralama (Leasing) Firmalar için bir çözüm olarak kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan mal, satın alınmak yerine kiralanmaktadır.
 

 Peki Finansal Kiralama nedir?

Kökeni milattan önce 2000 li yıllara kadar dayanmaktadır. Yüzyıllar boyunca gelişen ve modernleşen Leasing uygulamaları sonucunda 1952 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ilk leasing şirketi kurulmuştur. Son 50 yılda sektör dünyada %850 büyümüştür. 1980 li yılların sonuna doğru ülkemizde de gelişmeye başlamıştır.
 

Finansal Kiralama yapmak isteyen Firma ilk olarak kiralamak istediği malın satıcısı ile görüşür, anlaşırlarsa bir fiyat teklifi alır. Daha sonra Leasing şirketi ile irtibata geçer ve onlardan da teklif alır.
 

Leasing şirketi ile anlaşma sağlanırsa, noterde leasing sözleşmesi yapılır ve leasing şirketi ihtiyaç duyulan malın satın alınması işlemlerine başlar. Daha sonra da bu malı belirli bir kira karşılığı yatırımcı firmaya kiralar. Yatırımcı firma kiralama süresi sonunda eğer ön alım hakkı varsa malın sahibi olur veya kiralama sona erdiğinden malı leasing şirketine iade eder.
 

Finansal kiralama yatırım maliyetlerini düşürdüğü gibi, Leasing kiraları ihtiyaca göre ayarlanabilir, örneğin mevsime göre farklı kazancı olan şirketler yılın belli aylarında daha fazla diğer aylarında daha az kira ödeyebilir.

YORUM EKLE