Hakkımızda

Hakkımızda

 

Ekonomiturkiye.com haber sitesi 2012 yılında kurulmuş ve kısa bir süre güncel haber sitesi olarak yayına başlamış ve takipçileri ile buluşmuştur.  Takipçilerinin yoğun talepleri üzerine, sitemizde güncel  haberler, spor, politika, ekonomi, teknoloji, eğitim, sağlık, din konularında bilgilendirici haberler yaparak değerli okurları ile buluşmuş güncel internet sitesidir. Sitemiz, için yurt içi ve dünya genelinde güncel olayları siz okurlarımız için takip ederek en güvenilir haberleri yapmaktadır. Eğitim, sağlık, teknoloji ve din konularında ihtiyaç duyacağınız bilgileri kaliteli yazar kadrosu ve yayın ekibi ile düzenli bir şekilde güncelleyerek okurlarımızın hizmetine sunmaktayız.

Misyonumuz

Ekonomiturkiye.com Yeniliklere açık internet haber sitesi olarak, takipçilerimizin ve okurlarımızın her zaman memnuniyetini sağlamak, her geçen gün gelişen ve değişen dünyada kendimizi yenileyerek okurlarımıza en yeni haberleri ve en güncel bilgileri sunmaktır. Takipçilerimizin ve okurlarımızın gelişen teknoloji ile birlikte değişen ihtiyaçlarına yönelik hızlı bilgi akışını sağlamak, Ekonomiturkiye.com çalışanları ile okurlarımız arasındaki güven ilişkisini üst düzeyde tutmaktır.

Vizyonumuz

Alanında en geniş haber ve güncel bilgi birikimine sahip Ekonomiturkiye.com çalışanları ile kişilerin araştırma gereği duydukları her konuda ilk tercih edilen sosyal medya sitesi olmak, takipçilerimizin haber okumak için tıklayacakları ilk haber sitesi, sosyal medyada her kesimin en güvendiği ve en hızlı haberlerin yapıldığı haber sitesi olmaktır. Bu vizyon hedefleri doğrultusunda yayın hayatına başladığı ilk günden beri güvenilir ve hızlı haberler yaparak, güncel bilgileri okurlarımıza sunarak ilerlemekteyiz. İlkeli yayınlarımız ile okurlarımızın taleplerini her alanda karşılayacak haberler yaparak memnuniyetlerini ve güvenlerini her zaman üst düzeyde tutmak Ekonomiturkiye.com yönetiminin en önemli hedeflerinden biridir.

Farklı tüm kesimlere hitap ederek her konuda araştırma yapıp en doğru, en güvenilir, en kaliteli bilgilerin derlenerek siz okurlarımıza sunulması, en güncel haberlerin takip edilerek en hızlı ve en güvenilir şekilde siz takipçilerimizle buluşturmak tüm Ekonomiturkiye.com  çalışanlarının öncelikli görevi olarak kabul edilmiştir. Bu sayede, bu güne kadar siz takipçilerimizin güvenini kazanmış ve ziyaret edilme sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır.

Dürüst yayın politikamız ve kaliteli ilkelerimiz doğrultusunda takipçilerimiz için 24 saat çalışıyor, siz değerli takipçilerimizi memnun etmek için çabalıyoruz.

Yayın Politikamız

İnternet Haberciliğin'de temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir Ekonomiturkiye.com Editör'ü, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; Haber Sitesinin ya da Editör'ün itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve organizasyon içinde  olamaz, herhangi bir profesyonel spor kulübünde ve herhangi bir siyasi partide aktif görev alamaz.

a) Ekonomiturkiye.com ve çalışanları, seçim öncesinde oylarının rengini açıklayarak okuru yönlendiremez, Ekonomiturkiye .com Haber sitesini siyasi açıdan bağlayacak tavır takınamaz.

b) Dışarıdan katkıda bulunanlar, yazdıkları konularda maddi çıkar ya da aidiyet ilişkisi içinde bulundukları kişi ya da kuruluşlar hakkında okuru bilgilendirir.

c) Ekonomi ve finans Kategorilerinde çalışan Editörler hisse senedi sahibi olamazlar ve borsalarda dolaylı yahut dolaysız hisse senedi alıp satamazlar.

Hiçbir Ekonomiturkiye.com çalışanı, bir ticari kuruluşun danışma veya yönetim kurulunda görev alamaz. Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine okurun, doğru ve eksiksiz biçimde bilgilendirilmesi amaçlanır. Ancak yönlendirme gibi bir gaye güdülmez. Suçlayan makamların üslubu kesinlikle kullanılmaz. Yargı süreci devam eden davalarda ise iddialar ile savunmalar adil ve dengeli biçimde yayınlanır.

Herhangi bir haber, mevcut bütün imkânlarla araştırılıp ve bundan ne sonuç alındığı belirtilerek veya doğruluğundan emin olunarak yayınlanır. Haber'in içeriğini yanlışsa düzenleme hakkı Ekonomiturkiye .com 'dadır ve haberin düzeltilmesini isteyen şahıs,kurum,okur; info@ekonomiturkiye.com mail adresinden düzenleme  talep edebilir. Hiç kimse, somut bilgi ve belge bulunmadıkça yasaların suç saydığı eylemlerle suçlanamaz. İlgilinin rızası veya kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde yayına konu edilemez.

Özel yaşamın dokunulmazlığını ihlâl eden gizli görüntü kayıtları ve telefon dinlemeleri yasal yolla elde edilmiş olsa bile kamu yararını gerektiren haller dışında yayınlanamaz. Gizli kamera kullanmak, gizli veya izinsiz ses kaydı yapmak, elektronik postaları izlemek, bilgisayara ve özel mülke izinsiz girmek de dâhil olmak üzere, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin akrabaları ile yakınlarının, habere konu olayla ilgileri bulunmadıkça rumuz ile de olsa isimleri Ekonomiturkiye.com  tarafından verilemez. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz. Ambargo kaydına uyulur.

a) Kamusal kimliği olmayan kişilerin fotoğraf ve görüntüleri, haber değeri ve kamu yararı söz konusu olmadığı müddetçe, izinsiz çekilemez ve yayınlanamaz. Yayınlanan fotoğraf ve görüntülerin, arşiv, animasyon, canlandırma gibi nitelikleri mutlaka belirtilir.

b) Cesetleri yakın plan gösteren, kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler kullanılamaz.

c) İntihar haberlerinde yönteme ilişkin özendirici ve öğretici ayrıntılara yer verilmez. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Haber veya yazının unsurlarından olmadığı sürece şirketler ile ticarî ürünlerin isim ve markası kullanılamaz. İlân - reklâm kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye ile haber yapılmaz. Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilir ve gereği yapılır. Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsel kimliği, dili, dinî inancı veya inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı ve fizikî engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; demokrasi ve insan haklarına aykırı, şiddeti, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; dinî duyguları rencide edici yayın yapılamaz.

Kişi ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanılamaz. Kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç, haber kaynağının gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir. Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili süreçlerde adil olunması, gerçeğe bağlı kalınarak haberin özünün bozulmaması, haberin içeriğiyle örtüşmeyen başlıklar kullanılmaması şarttır. Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapılamaz. Bir grup ya da kişi, muhtelif sıfat, değerlendirme ve yöntemlerle 'ötekileştirilip' nefret öznesi haline getirilemez. Nefret suçlarını çağrıştıracak ifadelere kesinlikle yer verilemez.

Ekonomiturkiye.com Ortak Değerleri, bütün dijital platformlarında yapılan yayıncılığa, Ekonomiturkiye.com 'un sosyal medyadaki faaliyetlerine ve yayınlarına dışarıdan katkıda bulunanları da kapsar. Kaynağı Ekonomiturkiye.com  kuruluşu olan bir haber, video, fotoğraf, yazı, yorum vb. içerik öncelikle Ekonomiturkiye.com kuruluşu linki kaynak gösterilerek paylaşılır. Gizlilik, güvenlik ve rekabet açısından risk oluşturabilecek detaylar, ofis bilgileri ve toplantı içerikleri sosyal medyada işaretlenemez ve paylaşılamaz.