21. Yüzyıl da olması gereken lider

~~ 21. Yüzyıl da olması gereken lider:!!!!

 AZ VE ÖZ LİDER KİMDİR?

 Lider: Eski Yunanca da (Hegemon) önder anlamındadır. Arapça da ise (Reis) başkan, lider manasınadır.

 Liderlik, küçüklükten kendiliğinden meydana gelmez. Malum olduğu gibi nasıl çevre eylemi gösterip değişime uğruyorsa, insanda bu faktörle değişime açıktır ve bu değişimi aklımız ve mantığımızla karşımızdaki kişilerden değil de kendimiz de yaşamalıyız.

 Bu zaman kadar kısaca hatırlarsak ne kadar lider gelmiş geçmiştir…

 Bunlar, Peygamberler a.s, Hulafa-i Raşid’in bil hassa Hz. Ali , Nüşiraven, büyük İskender, Cengiz han daha niceler…..

  Lider, illa sıkıntı eza ve cefa çekecektir, önemli olan vasfını yitirmemesidir.!!!!!!

 Burada anlamamız gereken şey, lider vasıflarını benliğinde yaşamıyorsa, ortada olmayan bir ağaçtan meyve taksimin yapıyor demekti

 Liderlik vasıfları nedir???

l  Erdemli olmak: (Sadakat Vefa ve Fazileti içinde barındırır. )Hz Ali efendimizin buyurduğu gibi ‘’ Eline, Diline, Beline sahip olmaktır’’yine’’ insanı yaşat ki devlet yaşasın’’ düsturudur.

l  Liyakat: (Adalet, Maharet ve Hüneri içinde barındırır.) işinin ehli olması, aranan kişi olmak. Yine Hz Ömer efendimizin İranlılarla yapılan en önemli ‘’ fethul futuh’’ diye tabir edilen Nihavent Savaşı öncesi, İranlılar 150 bin orduyla Müslümanlara saldıracaktı. Hz Ömer danışma kurulunda Hz Osman’ın fikrini değil de , Hz Ali efendimizin fikrini aldı..

 Neydi fikri:’’ siz burada kalınız. Çünkü devleti idare edenin başına bir şey gelirse, millet perişan olur, devletin düzeni bozulur. Bu da demektir ki savaşta yenilgi azlık çokluk değil, devletin başı, tanelerin dizildiği iplik gibidir. Bu ipler taneleri birbirine kenetler. Ondan dolayı siz askere merkez olunuz. ‘’’buyurmuştur. (HZ ALİ EFENDİMİZİN LİYAKATINI GÖSTERİYOR).

l  Sabır: Öfkemize sahip olmak lazımdır. Yani sabır , öfkelenmemize sebep olan her şeyi yudumlayabilmektir, zulme yönelmemektir.. (Şeyh Edibali nin oğluna söylediği gibi, : - Ey oğul!! -öfke bize,uysallık sana, güceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize, gönül almak sana vesaire,,

l  Birlik-Dirlik: Bir bütün olmak, ayrıştırmamak, kaynaşmak. Ola ki bunların zıddını düşünecek olursan herkes farklı farklı arzu ve emelde olması olur, Kendi zevk ve hissiyatlarına göre hareket eder fırsat buldukça birbirilerine hıyanet ederler. Bu zahir de her nekadar cemiyet, toplu ve kuvvetli görünse de, haki katta cemiyet değil, cüzleri arasında hiçbir bağ olmayan kül yığını gibi, hafif rüzgârla kavrularak kuru kalabalıktan ibarettir ki liderin özelliğine uygun değildir.

 Hulasa 21. Yüzyıl da lider demek, bu vasıfları noksansız bir şekilde yerine getiren kişi demektir.

YORUM EKLE